Cena: ZLATÉ SRDCE PRO EVROPU

Citát z INFORMATORU 4/04 pod "INFORMACE"

Nenávist srdce ničí - láska k bližnímu je zušlechťuje!
Hass verdirbt die Herzen - Nächstenliebe adelt sie !

Na sklonku tohoto roku budiž připomenuto, že náš Kruh přátel existuje již patnáct let (nejprve jako soukromý spolek) a že jeho iniciátor, Dr.Walter Kotrba, dovrší letos osmdesátý rok života.

U příležitosti svého životního jubilea založil Dr.Walter Kotrba cenu Zlaté srdce pro Evropu. Tato cena bude každoročně propůjčována dvěma až třem osobám, které se výrazným způsobem zasloužily o porozumění mezi Čechy a Němci. Může se přitom jednat například o budování památníků obětem politického násilí, o zřizování dvojjazyčných škol, o společné poutní putování a o podobné aktivity. Rozhodující je, aby vždy šlo o oboustranné česko-německé záležitosti a v žádném případě o jednostranné, např. nacionální zájmy.

Cena není určena jen členům Kruhu přátel. Jejím nositelem se může stát každý, kdo působí v souladu s cíli Kruhu.

ZLATÉ SRDCE PRO EVROPU sestává z čestné listiny a zlaté jehlice. Má vyjadřovat uznání za zásluhy nositelovy a jeho pomocníků, a také udržovat sounáležitost s Kruhem přátel. Kandidáty ceny může navrhnout kdokoliv jednomu z předsedů nebo jednatelů Kruhu přátel. O jejím udělení rozhoduje předsednictvo Kruhu. Zakladatel ceny má ve složitějších případech právo veta, které musí předsednictvu řádně zdůvodnit.

Nejkrásnějším narozeninovým dárkem pro Dr.Waltera Kotrbu bude, když se všichni naši členové budou nadále hlásit k našim cílům přátelství a porozumění. Za to jim všem náleží jeho srdečný dík.

Helmut Böttcher
Předseda Kruhu přátel

podzim 2004

 

 

Citát z INFORMATORU 4/08 pod "POCTY"

Helmut Böttcher

 

 
ZLATÉ SRDCE PRO EVROPU | Cíle ceny | Kontaktní adresy | Aktuální | Seznam laureatů
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)